Güncellenmiş Alacaklarımız ve Borçlarımızın takibi amaçlı beyan programı için tıklayınız.

06/10/2015 Tarih ve 4269 Sayılı Yazımıza İstinaden 12 Ekim 2015 – 22 Ocak 2016 Tarihleri Arasında Samsun PTT Eğitim Merkez Müdürlüğü’nde Düzenlenecek “Fatura ve Mevzuatı Eğitimi” ne Katılacak Personel Listesi için tıklayınız.

Fatura Eğitimi Ders Notları için tıklayınız..

 

2015 yılı Bütçe Uygulama Talimatı için tıklayınız..

2014 yılı envanter izahnamesi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sık Sorulan Güncel Bilgiler