2014 yılı envanter izahnamesi için tıklayınız.

12.11.2014 tarih 3873 sayılı yazımız ile 01/12/2014 ile 12/12/2014 tarihleri arasında Samsun Eğitim Merkez Müdürlüğünde yapılacak olan MFYS Eğitimi Başmüdürlerin Eğitimi nedeniyle 25.11.2014 tarih ve 4231 sayılı yazımızla iptal edilmiştir.İptal edilen eğitim listesi için tıklayınız.

25/11/2014 gün 4265 sayılı yazımız ile 8/12/2014 - 11/12/2014 ve 15/12/2014-18/12/2014 tarihler arasında Ünite Başmüdürlerinin Samsun Eğitim Merkez Mdürülüğünde 2 gün MFYS, 1 gün Posta ve Kargo eğitimi, 1 gün Bilişim Eğitimi olmak üzere 4 günlük Eğitim Listesi için tıklayınız..

 

 

106 Döviz İşlemleri ile ilgili örnek Muhasebe Kayıtları için tıklayınız...

2014 yılı Bütçe Uygulama Talimatı için tıklayınız..

 

 


 

 

   

Sık Sorulan Güncel Bilgiler