13.02.2015 tarih ve 784 sayılı yazımıza istinaden Merkez Müdürleri Kasa Sayım ve Kontrolleri Eğitimi ile MFYS Eğitimine Katılacak Personel Listesi

27/01/2015 tarih ve 334 sayılı yazımız eki Makam Onayı ile 09-20.02.2015 tarihleri arasında Samsun PTT Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde yapılacak MFYS Eğitimi Personel Listesi

17.12.2014-4632 sayılı Fatura İşlemleri Tebliğimiz eki Fatura Kullanım Klavuzu ve Eğitim notlarıiçin tıklayınız.

2015 yılı Bütçe Uygulama Talimatı için tıklayınız..

2014 yılı envanter izahnamesi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

   

Sık Sorulan Güncel Bilgiler