Mevzuat başlığının altında Ödeme Usul ve Esasları ile Temsil Tören Harcama Esasları yayınlanmıştır.

2014 yılı Muhasebe Müdürleri Seminerinde sorulan sorular ve cevapları Seminerlerimiz başlığı altında yayınlanmıştır.

106 Döviz İşlemleri ile ilgili örnek Muhasebe Kayıtları için tıklayınız...

2014 yılı Bütçe Uygulama Talimatı için tıklayınız..

2013 yılı envanter izahnamesi için tıklayınız..

15.07.2013 tarihinde revize edilen Süreç Kartı için tıklayınız..

 

 

 

cid:image001.jpg@01CFA659.21EB1B70


 

 

   

Sık Sorulan Güncel Bilgiler