27/01/2016 tarih ve 495 sayılı Yazımıza İstinaden 1-20 Şubat 2016 Tarihleri Arasında Antalya’da Düzenlenecek E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura ve Mevzuatı Eğitimine Katılacak Personel Listesi için tıklayınız.

2016 yılı Bütçe Uygulama Talimatı için tıklayınız..

Güncellenmiş Alacaklarımız ve Borçlarımızın takibi amaçlı beyan programı için tıklayınız. (Hesap planı güncellemeleri nedeniyle mutlaka bu versiyonun kullanılması gerekmektedir.)

2015 yılı envanter izahnamesi için tıklayınız.

 

Fatura Eğitimi Ders Notları için tıklayınız..

 

 

 

 

 

 

   

Sık Sorulan Güncel Bilgiler