2012 yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız..
 
Özel İletişim Vergisi Tebliği için tıklayınız...
 
KDV Kanunu için tıklayınız...
 
Harcırah Beyannamelerinin Kontrolü Tebliği için tıklayınız..
 
Hesapların Kontrolü Tebliği için tıklayınız..
 
Sözleşme Damga Vergisi ve Karar Pulu Tebliği için tıklayınız..
 
KDV Uygulaması Tebiliği için tıklayınız...
2012 Yılı Asgari Ücret Tebliği için tıklayınız..
Aylıklar Tebliği için tıklayınız...
Emekli Tazminatı Tebliği için tıklayınız..
Harcırah(1) Tebliği için tıklayınızz..
İHarcırah(2)Tebliği için Tıklayınız..
Mali Sorumluluk Tazminatı için tıklayınız..
Seyehat Kartı İhtirazı Kayıtla Yatırma Tebliği için tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu(MDV Alt Limiti)Tebliği için tıklayınız..
2012 Değerli Kağıtlar Kanunu için tıklayınız..
Damga Vergisi tebliği için tıklayınız..
İkramiye(1) Tebliği için tıklayınız..
İkramiye(2) Tebliği için tıklayınız..
Seyahat Kartı Tebliği için tıklayınız..